Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76800 Entries

Searching for: kagaya

gáya, kagáya: like, similar to, the same as. Syn. tulad, katulad.
Tagalog: gaya, kagaya English: like, similar, same, imitation Edit
kawangis, katulad, kagaya; gayon din: adj adv. alike.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kawangis, katulad, kagaya, gayon din English: alike Edit
kapantay, kagaya: adj. coequal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapantay, kagaya English: coequal Edit
kagaya, kawangis, kawangkî: adj. equal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kagaya, kawangis, kawangki English: equal Edit
kagaya, kapara, kaparis: adj. equable.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kagaya, kapara, kaparis English: equable Edit
kaugalì; kabagay, kagaya, kaparis: adj. congenial.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaugali, kabagay, kagaya, kaparis English: congenial Edit
kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukhâ: adj. conformable.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kasang-ayon, kahalintulad, kagaya, kapara, kaparis, kamukha English: conformable Edit
kagaya, kapara, kaparis: adj. identic(al).
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kagaya, kapara, kaparis English: identic(al) Edit
kagaya, kahwad, kawangis, kawangkî: adj. similar.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kagaya, kahwad, kawangis, kawangki English: similar Edit
kapantay, kagaya: adj. parallel.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapantay, kagaya English: parallel Edit
kahwad, kawangis, kamukhâ, kagaya: adj. assimilate
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kahwad, kawangis, kamukha, kagaya English: assimilate Edit
gaya: gaya: imitate; mimic (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: gaya English: imitate, mimic Edit
gaya, gumaya, gayahin: Word: gaya
Active Verb: gumaya
Passive Verb: gayahin
English Definition: (verb) to imitate, to emulate
Examples: 1) Gumaya ka sa akin. (You imitate me.) 2) Gayahin mo ako. (Imitate me.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gaya, gumaya, gayahin English: imitateimitate, emulate Edit
gaya, manggaya, gayahin: Word: gaya
Active Verb: manggaya
Passive Verb: gayahin
English Definition: (verb) to imitate
Examples: 1) Huwag kang manggaya ng masamang tao. (You should not imitate a bad guy.) 2) Gayahin mo ang mabait na bata. (Imitate the good boy.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gaya, manggaya, gayahin English: imitate Edit
gaya, para, gayon din, kung paano, yamang: conj. as.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, gayon din, kung paano, yamang English: as Edit
gaya, para, paris: adv. like.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gaya, para, paris English: like Edit
gaya: imitate
Tagalog: gaya English: imitate Edit
gaya: Manggaya
Gumaya
Gayahan
Tagalog: gaya English: imitate Edit
aya: aya: Invitation
Tagalog: aya English: invitation Edit


Add the English word kagaya
Add the Tagalog word kagaya

English entries searched: kagaya
Tagalog entries searched: kagaya, gaya, aya, ya

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.