Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: apply force

puwersa, mamuwersa, puwersahin: Word: puwersa
Active Verb: mamuwersa
Passive Verb: puwersahin
English Definition: (verb) to force; to apply force or strength
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: puwersa, mamuwersa, puwersahin English: force, apply force, apply strength Edit
pahid, magpahid, ipahid: Word: pahid
Active Verb: magpahid
Passive Verb: ipahid
English Definition: (verb) to wipe off; to apply on
Examples: 1) Magpahid ka ng lotion sa iyong mukha. (You put on some lotion on your face.) 2) Ipahid mo ang lotion sa iyong mukha. (Put on some lotion to your face.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pahid, magpahid, ipahid English: wipe off, apply Edit
pahid, pahiran: Word: pahid
Passive Verb: pahiran
English Definition: (verb) to wipe off; to apply on
Examples: Pahiran mo ang dumi ng bata. (You wipe off the baby's dirt.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pahid, pahiran English: wipe off, apply Edit
tapal, magtapal, itapal: Word: tapal
Active Verb: magtapal
Passive Verb: itapal
English Definition: (verb) to patch; to apply on
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tapal, magtapal, itapal English: patch, apply Edit
gamitin, ikapit, iakmâ; lumuhog, dumulog: v. apply.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gamitin, ikapit, iakma, lumuhog, dumulog English: apply Edit
ilagay, ilipat, humiling: I'd like to apply for this job.
Gusto ko humiling parang itong trabaho.
Tagalog: ilagay, ilipat, humiling English: apply Edit
pilit: force
Tagalog: pilit English: force Edit
puwersa: puwersa: force; strength (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: puwersa English: force, strength Edit
pikot: pikot: force to marry (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: pikot English: force, marry Edit
siksik, sumiksik: Word: siksik
Active Verb: sumiksik
English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in
Examples: Sumiksik na lang si Pedro sa punong bus upang huwag siyang mahuli sa pagpasok sa opisina. (Pedro crammed himself in the full bus in order not to be late in going to his office.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: siksik, sumiksik English: cram, force, crowd Edit
siksik, magsiksik, isiksik: Word: siksik
Active Verb: magsiksik
Passive Verb: isiksik
English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in
Examples: 1) Magsiksik ka ng papel sa loob ng bag. (You cram in some papers inside the bag.) 2) Isiksik mo ang iyong katawan sa maliit na aparador. (Cram your body inside the little cabinet.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: siksik, magsiksik, isiksik English: cram, force, crowd Edit
pilit, magpilit, pilitin: Word: pilit
Active Verb: magpilit
Passive Verb: pilitin
English Definition: (verb) to insist; to strive; to force
Examples: 1) Huwag kang magpilit na umalis bukas. (You should not insist on leaving tomorrow.) 2) Huwag mong pilitin ang iyong asawa kung ayaw niya. (Don't force your wife if she doesn't want to do it.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pilit, magpilit, pilitin English: insist, strive, force Edit
pumilit, dumahas, gumahasà: v. force.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pumilit, dumahas, gumahasa English: force Edit
lakas, tibay, kapangyarihan, dahas: n. force.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakas, tibay, kapangyarihan, dahas English: force Edit
karahasán, maráhas, dahás:
adj. violent, harsh, vehement, forceful, marahas, dahás
n. violence, harshness, vehemence, force, karahasán, dahás
LA County MLS 2008
Tagalog: karahasan, marahas, dahas English: violence, violent, harsh, vehemence, force Edit
dahás: force, violence, sharpness, ruthlessness
Tagalog: dahas English: force, violence, sharpness, ruthlessness Edit
trjsrj: Word: sikad
English Definition: (noun) backward kick; energy; force; potency
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sikadtrjsrtjsrtj English: kick, energy, force, potenyjudrytsjstsjcy Edit
mansanas: Word: mansanas
English Definition: (noun) apple
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: mansanas English: apple Edit
mansanas: apple
Tagalog: mansanas English: apple Edit
fwiapple: apple
Tagalog: fwiapple English: apple Edit
fwiapple: apple
Tagalog: fwiapple English: apple Edit
Apple: Apple
Tagalog: mansanas English: apple Edit
porque: Because; similar to kasi or dahil
Tagalog: porque English: because Edit


Add the English word apply force
Add the Tagalog word apply force

English entries searched: apply force, apply, force, pply force, apple, app, appl, ce, pple
Tagalog entries searched: apply force, apply, force, apply fodce, pply force

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.