Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69984 Entries

Searching for: canvass

paghanap ng mga boto sa ikápagkakaroon ng anomang destino ó kalagayan: n. canvass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paghanap ng mga boto sa ikapagkakaroon ng anomang destino o kalagayan English: canvass Edit
humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino ó kalagayan: v. canvass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: humanap ng mga boto upang magkaroon ng destino o kalagayan English: canvass Edit
tala-án, bilang:
n. canvass; bilang, talaán
canvass (of votes); pagbilang ng mga boto
v. to canvass; biumilang, magtala ng boto
LA County MLS 2009
Tagalog: bilang, talaan English: canvass Edit
siyásat, pag-sisiyásat:
n. a careful review (of votes cast) for verification, pagsisiyasat ng mga boto
v. to examine (votes) officially for authenticity, siyasatin ang mga boto, magsiyasat ng mga boto
LA County MLS 2008
Tagalog: siyasat, pagsisiyasat English: canvass, review, examine Edit
kanbas: canvass
Tagalog: kanbas English: canvass Edit
tolda: Word: tolda
English Definition: (noun) canvas (cloth); tent
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tolda English: canvas, tent Edit
balindang: n. canvas.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: balindang English: canvas Edit


Add the English word canvass
Add the Tagalog word canvass

English entries searched: canvass, canvas, canva
Tagalog entries searched: canvass

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.