Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

70813 Entries

Searching for: ceremonial

kilos ó pagdiriwan na sang-ayon sa kautusán, palatuntunan ó kaugalian ng gayo't gayong simbahan ó kapanaligan; kilos ó pana: n. ceremonial.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kilos o pagdiriwan na sang-ayon sa kautusan, palatuntunan o kaugalian ng gayo't gayong simbahan o kapanaligan, kilos o pananalit English: ceremonial Edit
nauukol sa mga kilos ó pagdiriwan na sang-ayon sa kautusan, palatuntunan ó kaugalian ng gayo't gayong simbahan ó kapanaligan,: adj. ceremonial.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nauukol sa mga kilos o pagdiriwan na sang-ayon sa kautusan, palatuntunan o kaugalian ng gayo't gayong simbahan o kapanaligan, na English: ceremonial Edit


Add the English word ceremonial
Add the Tagalog word ceremonial

English entries searched: ceremonial
Tagalog entries searched: ceremonial, cedemonial

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.