Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76244 Entries

Searching for: crammed

siksik: Tightly packed, crammed
Thick set
Katawan siksik-A thick set body.
Tagalog: siksik English: crammed Edit
saksak, magsaksak, isaksak: Word: saksak
Active Verb: magsaksak
Passive Verb: isaksak
English Definition: (verb) to stuff; to cram in clothes as in packing
Examples: 1) Magsaksak tayo ng papel sa loob ng bag. (Let us stuff some papers in the bag.) 2) Isaksak mo ang mga papel sa loob ng bag. (Stuff some papers in the bag.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: saksak, magsaksak, isaksak English: stuff, stuffing, cram, cramming, pack, packing Edit
siksik, sumiksik: Word: siksik
Active Verb: sumiksik
English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in
Examples: Sumiksik na lang si Pedro sa punong bus upang huwag siyang mahuli sa pagpasok sa opisina. (Pedro crammed himself in the full bus in order not to be late in going to his office.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: siksik, sumiksik English: cram, force, crowd Edit
siksik, magsiksik, isiksik: Word: siksik
Active Verb: magsiksik
Passive Verb: isiksik
English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in
Examples: 1) Magsiksik ka ng papel sa loob ng bag. (You cram in some papers inside the bag.) 2) Isiksik mo ang iyong katawan sa maliit na aparador. (Cram your body inside the little cabinet.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: siksik, magsiksik, isiksik English: cram, force, crowd Edit
magpakabundat: v. cram.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magpakabundat English: cram Edit


Add the English word crammed
Add the Tagalog word crammed

English entries searched: crammed, cramme, cramm, cram
Tagalog entries searched: crammed, cdammed

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.