Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76244 Entries

Searching for: crowded

gipít: hard, difficult, or tight on time or space.
Tagalog: gipit English: hard, difficult, tight, crowded Edit
sikip, masikip: Word: sikip
English Definition: (adj) /ma--/ tight; crowded; narrow; snug
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sikip, masikip English: tight, crowded, narrow, snug Edit
puno: crowded, jam packed, full
Tagalog: puno English: crowded, jam packed, full Edit
crowded: crowded
Tagalog: crowded English: crowded Edit
siksikan: Maraming mga tao.
Tagalog: siksikan English: crowded Edit
siki: Gipit
Tagalog: siki English: crowded Edit
madla: madla: crowd (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: madla English: crowd Edit
lipon: Word: lipon
English Definition: (noun) crowd; gathering; meeting
L2 Definition: (syn) PULONG, MITING, LUPON
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lipon English: crowd, gathering, meeting Edit
siksik, sumiksik: Word: siksik
Active Verb: sumiksik
English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in
Examples: Sumiksik na lang si Pedro sa punong bus upang huwag siyang mahuli sa pagpasok sa opisina. (Pedro crammed himself in the full bus in order not to be late in going to his office.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: siksik, sumiksik English: cram, force, crowd Edit
siksik, magsiksik, isiksik: Word: siksik
Active Verb: magsiksik
Passive Verb: isiksik
English Definition: (verb) to cram in; to force into; to crowd in
Examples: 1) Magsiksik ka ng papel sa loob ng bag. (You cram in some papers inside the bag.) 2) Isiksik mo ang iyong katawan sa maliit na aparador. (Cram your body inside the little cabinet.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: siksik, magsiksik, isiksik English: cram, force, crowd Edit
mábunton, magkarami; magkasiksikan ang tao: v. crowd.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mabunton, magkarami, magkasiksikan ang tao English: crowd Edit
bunton ng tao, kakapalán ng tao, karamihan, siksikan ng tao: n. crowd.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bunton ng tao, kakapalan ng tao, karamihan, siksikan ng tao English: crowd Edit
pulutong: Crowd
(Source: TusongMatsing)
Example: "Sa labas ay may isang pulutong na taong nagtitipon at nasilip ko sa bintana na sa loob ay mayroon ding nagtitiong mga tao, karamiha'y lalaking palakad-lakad."
(Source: Kangkong 1896 by Ceres S.C. Alabado)
Tagalog: pulutong English: crowd Edit


Add the English word crowded
Add the Tagalog word crowded

English entries searched: crowded, crowde, crowd
Tagalog entries searched: crowded, cdowded

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.