Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

66713 Entries

Searching for: faith

pananampalataya: n. faith
Tagalog: pananampalataya English: faith Edit
tiwala: Word: tiwala
English Definition: (noun) trust; faith; hope
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tiwala English: trust, faith, hope Edit
pananampalataya: n. faith.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pananampalataya English: faith Edit
sampalataya: Word: sampalataya
English Definition: (noun) faith, act of faith, to believe
from Sanskrit: sampratyaya: faith
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: sampalataya English: faith, believe Edit
kapanálig:
adj. of the same belief, sharing the same faith (no one-word English definition)
ex. Kaming dalawa ay kapanalig, Two of us are of the same faith.
LA County MLS 2008
Tagalog: kapanalig English: faith, shared Edit
panaligan: trust, faith
Tagalog: panaligan English: trust, faith Edit
pananampalataya: Faith; belief

Example:
"Katulad din marahil ang naramdaman ko ang pakiramdam ng bawat lalaki't babae na naroon at nakikinig, sapagkat ang bawat isa'y naghanda sa panunumpa ng banal na pananampalataya, ang lakas at tigas ng loob nila'y napagtibay na sa kani-kanilang mga puso."
(Source: Kangkong 1896 by Ceres S.C. Alabaso)
Tagalog: pananampalataya English: faith, belief Edit
f-a-i-t-h: f-a-i-t-h
Tagalog: f-a-i-t-h English: f-a-i-t-h Edit


Add the English word faith
Add the Tagalog word faith

English entries searched: faith
Tagalog entries searched: faith, faeth

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.