Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

75531 Entries

Searching for: give birth

luwal, magluwal, iluwal: Word: luwal
Active Verb: magluwal
Passive Verb: iluwal
English Definition: (verb) to give birth
Examples: 1) Ayaw nang magluwal ng bata ng kanyang asawa. (His wife does not want to give birth anymore.) 2) Ilang bata ang gusto mong iluwal? (How many babies do you want to give birth to?)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: luwal, magluwal, iluwal English: give birth Edit
isilang, sumilang, magsilang: Word: isilang
Active Verb: sumilang, magsilang
English Definition: (verb) to give birth, to be born
Examples: 1) Sumilang ka noong Enero 1970. (You were born in January 1970.) 2)Magsilang ka ng bata. (You give birth to a child)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: isilang, sumilang, magsilang English: give birth, born Edit
anak, manganak, ipanganak: Word: anak
Active Verb: manganak
Passive Verb: ipanganak
English Definition: 1) child, son/daughter, offspring (noun) 2) to be born (verb) 3) to give birth
Examples: 1) Si Maria ay bumalik agad sa trabaho tatlong araw pagkatapos niyang manganak. (Maria returned to work three days after she gave birth.) 2) Ipinanganak na bulag ang bata. (The child was born blind.) 3) Anong araw mo gustong ipanganak ang bata? (Whahaha, meron bang ganun?)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: anak, manganak, ipanganak English: child, son, born, give birth Edit
ibigáy: v. to give.
Tagalog: ibigay English: give, given Edit
dulot, magdulot, idulot: Word: dulot
Active Verb: magdulot
Passive Verb: idulot
English Definition: (noun) offering (verb) to give, to provide, to bring about something
L2 Definition: (syn) handog, alay
Examples: Magdulot ka ng kaligayan sa ibang tao. (You give joy to other people.) Kaligyahan ang idulot mo sa akin. (Give me joy.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: dulot, magdulot, idulot English: offering, give, provide, bring about, gift Edit
ibibigáy: v. Will give. This is the contemplated aspect (future tense) of the verb ibigay.
Ibibigáy ko sa kanya. (I will give it to him/her.)
Tagalog: ibibigay English: give Edit
bumigáy: The completed aspect(past tense) or infinitive aspect for the verb "to give".
Tagalog: bumigay English: give, given, gave Edit
magbigay, magkaloob: v. give.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magbigay, magkaloob English: give Edit
bigáy: n. something given, gift.
Also the root word for verb "to give".
Tagalog: bigay, aguinaldo, aginaldo, regalo, alaala, handog, kaloob, pasalubong English: gift, give, given Edit
bigyan, magbigay, ibigay: polite
Tagalog: bigyan, magbigay, ibigay English: give, gives, given Edit
ihahatid: pagusapan
Tagalog: ihahatid English: give, drop off, escort Edit
gawaran: bigyan
Tagalog: gawaran English: give Edit
bigay: Could you give me some smaller notes?
Maari ka ba bigyan ang pinakamalit pera mo ako?
Tagalog: bigay English: give Edit
kapanganakan: kapanganakan: birth (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: kapanganakan English: birth Edit
panganganak, pagkapanganak, kapanganakan; pagsilang: n. birth.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panganganak, pagkapanganak, kapanganakan, pagsilang English: birth Edit


Add the English word give birth
Add the Tagalog word give birth

English entries searched: give birth, give, birth
Tagalog entries searched: give birth, give, birth, give bidth, give berth, berth, give bedth

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.