Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76800 Entries

Searching for: harap ng lubusanhu

harap: front, face
Tagalog: harap English: front, face Edit
day before: Word: harap
English Definition: (noun) front (adv) (sa harap) in front of, before (the class)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: harap, sa harap English: front, in front of, before Edit
harap, harapán, pagharap; anyô: tumakip sa harapan ng kotseTagalog: harap, harapan, pagharap, anyo English: presence Edit
harap, magharap, humarap, iharap, harapin: Word: harap
Active Verb: magharap; humarap
Passive Verb: iharap; harapin
English Definition: (verb) to face
Examples: 1) Magharap kayong dalawa. (You two face each other.) 2) Humarap ka sa kanila. (You face them.) 3) Iharap mo ang iyong mukha sa kanila. (Show your face to them.) 4) Harapin mo ang iyong problema. (Face your problems.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: harap, magharap, humarap, iharap, harapin English: face Edit


Add the English word harap ng lubusanhu
Add the Tagalog word harap ng lubusanhu

English entries searched: harap ng lubusanhu, harap, harap ng, lubusanhu
Tagalog entries searched: harap ng lubusanhu, harap, harap ng, lubusanhu, harap n, hadap ng lubusanhu, harap ng lubusanho, lubusanho, hadap ng lubusanho

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.