Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

82500 Entries

Searching for: himpilan

himpilan, kuwartel: headquater
Tagalog: himpilan, kuwartel English: headquater Edit
himpilan: himpilan: camp (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: himpilan English: camp Edit
hantungan, himpilan: n. station.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hantungan, himpilan English: station Edit
lundúyan, himpílan:
n. center, center of activity or trade, principal point, headquarters
LA County MLS 2008
Tagalog: lunduyan, himpilan English: center, headquarters Edit
himpíl-an, estasyón:
n. base, station, camp, bus stop, himpilan, estasyón (Sp. estacion),
n. headquarters, himpilan, punong-himpilan, punong tanggapan
LA County MLS 2008
Tagalog: himpilan, punong-himpilan, estasyon English: base, station, headquarters, camp, bus stop Edit
himpilan: station
Tagalog: himpilan English: station Edit
himpil: Word: himpil
English Definition: (noun) stopping to rest or stay; station, headquarters
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: himpil English: stopping to rest, stay, station, headquarters Edit
himpil: (noun) - stop; parking
(Source: Tag-Eng dictionary, Carl R. Galvez Rubino)

Example:
"Napadaan ako sa malaking bahay - ganyan kung tawagin namin ang tahanan ng Kastila sapagkat 'yon ang pinakamalaki sa bayan, sunod sa kumbento - nang narinig kong nanggaling sa isang quiles na nakahimpil sa tapat dito, and dumadagundong na tinig ni Don Felibeng nagmumura."
(Source: Kangkong 1896, by Ceres S.C. Alabado)
Tagalog: himpil English: stop Edit


Add the English word himpilan
Add the Tagalog word himpilan

English entries searched: himpilan
Tagalog entries searched: himpilan, himpil, himpila, himpile, himpili, himpilo, himpilu, himpel

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.