Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

79971 Entries

Searching for: kalaban

,: kalaban
Tagalog: kasama, kakampi English: kalaban Edit
kalaban, katalo, kabanggà, katunggalî: n. adversary.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, katalo, kabangga, katunggali English: adversary Edit
kaagawan, katalo, kalaban: n. antagonist.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaagawan, katalo, kalaban English: antagonist Edit
salungat, salangsang, katalo, kalaban: adj. averse.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: salungat, salangsang, katalo, kalaban English: averse Edit
kapunyagî, katálo, kalaban: n. competitor.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapunyagi, katalo, kalaban English: competitor Edit
kalaban, kaaway, katalo: n. foe.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, kaaway, katalo English: foe Edit
kaaway, kalaban; demonyo: n. fiend.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaaway, kalaban, demonyo English: fiend Edit
kalaban, katalo; galít, mabigat ang loob, masamâ ang loob: adj. cross.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, katalo, galit, mabigat ang loob, masama ang loob English: cross Edit
kataló, kalaban: adj. contradictory.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katalo, kalaban English: contradictory Edit
kataló, kalaban, sumáng: n. contradiction.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katalo, kalaban, sumang English: contradiction Edit
nakikipagtalo, nakikipagpungyagî, kalaban: adj. contestant.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: nakikipagtalo, nakikipagpungyagi, kalaban English: contestant Edit
kalaban, kaaway, katalo: n. contendent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, kaaway, katalo English: contendent Edit
kalaban, katalo: adj. opponent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, katalo English: opponent Edit
kalaban, nakikipagtalo: n. opponent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, nakikipagtalo English: opponent Edit
kaagawán, kalaban: adj. & n. rival.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaagawan, kalaban English: rival Edit
kaaway, kaalit, kalaban, kagalit, katalo: n. enemy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaaway, kagalit, kalaban, kagalit, katalo English: enemy Edit
kalaban: enemy
Tagalog: kalaban English: enemy Edit
kalaban, kaaway: adj. Enemy
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalaban, kaaway English: enemy Edit
laban, lumaban: Word: laban
Active Verb: lumaban
English Definition: (prep) against (verb) to fight against
Examples: Lumaban siya sa digmaan. (He fought in the war)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: laban, lumaban English: against, fight Edit
laban, salungá: adj. adverse.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laban, salunga English: adverse Edit
laban, bagkus, subalì: adv. counter.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laban, bagkus, subali English: counter Edit
salungat, laban, salangsang, labag: n. contrary.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: salungat, laban, salangsang, labag English: contrary Edit
laban: prep. versus.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laban English: versus Edit
bakbakan: Word: bakbakan
English Definition: (noun) fight, altercation
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: bakbakan, laban English: fight, altercation Edit
lában: v. fight
Syn. laban, tagumpay, manalo
Ant. suko, talo
Tagalog: laban English: fight, war, battle, against, martial Edit
laban, Laban sa: prep. against.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laban English: against Edit
laban: Labanan
Kalaban-Oppenent
Tagalog: laban English: clash, fight Edit
laba, maglaba, labhan: Word: laba
Active Verb: maglaba
Passive Verb: labhan
English Definition: (verb) to wash (clothes), to launder
Examples: 1) Maglaba ka mamayang gabi. (You wash the clothes tonight.) 2) Labhan mo ang mga maruruming pantalon. (Wash the dirty pants.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: laba, maglaba, labhan English: wash, launder Edit
labá, paghuhugas: n. wash.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laba, paghuhugas English: wash Edit
labi: n. lineage; lip; remains; remnant; rim (from www.foreignword.com)
Tagalog: labi English: lineage, lip, remains, remnant, rim Edit
tira, labí, labis: n. remainder.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tira, labi, labis English: remainder Edit
pahingá, kapahingahan; labí, tirá, labis: n. rest.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pahinga, kapahingahan, labi, tira, labis English: rest Edit
': lips
Tagalog: labi English: lips Edit
labo: labo: blurry (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: labo English: blurry Edit
labo, lumabo, malabo: Word: labo
Active Verb: lumabo
English Definition: (adj) /ma--/ (malabo) unclear, vague, hazy (verb) to become blurred
Examples: Lumabo ang kanyang paningin. (His vision became blurred.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: labo, lumabo, malabo English: unclear, vague, hazy, blurred Edit
labò, dilím: n. dark, umber, umbrage.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: labo, dilim English: dark, umber, umbrage Edit
labò, dumí, kawalan ng kawagasan: n. impurity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: labo, dumi, kawalan ng kawagasan English: impurity Edit
guló, labò, sikot; abala; hirap: n. intricacy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, labo, sikot, abala, hirap English: intricacy Edit
dilím, kadiliman; labò; kalabuan: n. obscuration.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dilim, kadiliman, labo, kalabuan English: obscuration Edit


Add the English word kalaban
Add the Tagalog word kalaban

English entries searched: kalaban
Tagalog entries searched: kalaban, kalab, kalaba, kalabe, kalabi, kalabo, kalabu, laban, lab, laba, labe, labi, labo, labu

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.