Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

75643 Entries

Searching for: kalinise

kalesin: n. buggy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalesin English: buggy Edit
kalis: kalis: clear of thorns (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: kalis English: clear of thorns Edit
kalis, kupon ó kopang ginagamit ng parì sa misa: n. chalice.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalis, kupon o kopang ginagamit ng pari sa misa English: chalice Edit
kalésa: n. A hores drawn carrage.
Tagalog: kalesa English: carrage Edit
kalesa; salapang; trumpo; prinola: n. gig.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalesa, salapang, trumpo, prinola English: gig Edit
mga sasakyan sa lupà gaya ng karomata, kalesa, karwahe, karitela: n. vehicle.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mga sasakyan sa lupa gaya ng karomata, kalesa, karwahe, karitela English: vehicle Edit
lisi: to change in direction from an intended path (e.g. Dumiretso ka lang at huwag kang lumisi!)
Tagalog: lisi English: divert Edit
lisa: lisa: larvae of head lice (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: lisa English: lice Edit
lisâ, itlog ng hanip ó ng kuto: n. nit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lisa, itlog ng hanip o ng kuto English: nit Edit
liso: Word: liso
English Definition: (adj) plain; unadorned
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: liso English: plain, unadorned Edit


Add the English word kalinise
Add the Tagalog word kalinise

English entries searched: kalinise, kaline, kalin
Tagalog entries searched: kalinise, kalise, kalisein, kalisehin, kalisin, kalishin, kaliseh, kaliseha, kalisehe, kalisehi, kaliseho, kalisehu, kalis, kalisa, kalisi, kaliso, kalisu, kalish, kalisha, kalishe, kalishi, kalisho, kalishu, linise, lise, lisein, kaliseen, lisehin, kalisehen, lisin, kalisen, lishin, kalishen, liseh, liseha, lisehe, lisehi, liseho, lisehu, lis, kales, lisa, lisi, liso, lisu, lish, kalesh, lisha, lishe, lishi, lisho, lishu, liseen, lisehen, lisen, lishen, les, lesh

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.