Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76244 Entries

Searching for: kapangyadihan

kaya, abót; kapangyarihan: n. ability.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaya, abot, kapangyarihan English: ability Edit
lakas, kapangyarihan: n. ascendancy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakas, kapangyarihan English: ascendancy Edit
ang mga sakdal na kaloob ng Dyos gaya ng dunong, kapangyarihan: n. attribute.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ang mga sakdal na kaloob ng dyos gaya ng dunong, kapangyarihan English: attribute Edit
kapangyarihan, kapahintulutan: n. authority.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan, kapahintulutan English: authority Edit
utos, kapangyarihan, pamumunò: n. command.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: utos, kapangyarihan, pamumuno English: command Edit
lakas, tibay, kapangyarihan, dahas: n. force.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakas, tibay, kapangyarihan, dahas English: force Edit
kapangyarihan: n. faculty.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan English: faculty Edit
kapangyarihan, sakop: n. domination.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan, sakop English: domination Edit
kapangyarihan; lupang saklaw: n. domain.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan, lupang saklaw English: domain Edit
kapangyarihan: n. imperialism.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan English: imperialism Edit
lakas, kapangyarihan: n. influence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakas, kapangyarihan English: influence Edit
kapangyarihan, lakás: n. might.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan, lakas English: might Edit
kapangyarihan, lakas: n. potency.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan, lakas English: potency Edit
kapangyarihan: n. power.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan English: power Edit
engkanto, enkantada, kapangyarihan: ayon sa mga pabula, ito'y mga nilalang na karaniwang matatagpuan sa gubat na nagtataglay ng kapangyarihan.
Tagalog: engkanto, enkantada, kapangyarihan English: fairy Edit
kaganapan, katuwiran, kapangyarihan: n. justice.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaganapan, katuwiran, kapangyarihan English: justice Edit
kapangyarihan: Word: kapangyarihan
English Definition: (noun) power, authority
L2 Definition: (rw) yari
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: kapangyarihan English: power, authority Edit
lakas, kapangyarihan: influence
Tagalog: lakas, kapangyarihan English: influence Edit
kapangyarihan, pamamahalà: n. dominion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapangyarihan, pamamahala English: dominion of igit Edit
pangyari: happening
Tagalog: pangyari English: happening Edit
yari, magyari, yariin: Word: yari
Active Verb: magyari
Passive Verb: yariin
English Definition: (verb) to make; to construct; to manufacture
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: yari, magyari, yariin English: make, construct, manufacture Edit
gawâ, yarì, yugtô: n. act.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gawa, yari, yugto English: act Edit
gawâ, yarì, kagagawán: n. feat.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gawa, yari, kagagawan English: feat Edit
yarì: p. p. done.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: yari English: done Edit
yari, nayari, niyari: screwed up
Tagalog: yari, nayari, niyari English: screwed up Edit
hscujshnc: Word: yari
Passive Verb: mayari
English Definition: (verb) to be finished; to be made
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: yari, mayari English: finished, made Edit
yarì, tapós, ganap: ibunyi panganay ni Jehova
Tagalog: yari, tapos, ganap English: when Edit
gawáin, trabaho, yarì; kathâ, gawâ: n. work.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gawa, gawain, trabaho, yari, katha English: nemar pogi Edit
anyô, tabas, yarì; moda, ugalì, kaugalian, asal: I can#8&217;t wait to see photos! I’d love to have my own craft room… but then I’d also want the TV and laptop there too. So maybe I should just move everything into the family room … do you think DH would notice?
Tagalog: anyo, tabas, yari, moda, ugali, kaugalian, asal English: fashion Edit


Add the English word kapangyadihan
Add the Tagalog word kapangyadihan

English entries searched: kapangyadihan
Tagalog entries searched: kapangyadihan, kapangyadih, kapangyadiha, kapangyadihe, kapangyadihi, kapangyadiho, kapangyadihu, kapangyadi, pangyadihan, pangyadih, kapangyadeh, pangyadiha, pangyadihe, pangyadihi, pangyadiho, pangyadihu, pangyadi, kapangyade, yadihan, yadih, pangyadeh, yadiha, yadihe, yadihi, yadiho, yadihu, yadi, pangyade, yadeh, yade

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.