Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69984 Entries

Searching for: magkatiwala

magbigay ng crédito, magbigay-dangal, magkatiwalà: v. accredit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magbigay ng credito, magbigay-dangal, magkatiwala English: accredit Edit
magkatiwalà, tumiwalà: v. entrust.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magkatiwala, tumiwala English: entrust Edit
magpautan, magkatiwalà, maniwalà: v. credit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magpautan, magkatiwala, maniwala English: credit Edit
magkátiwalà, tumiwalà: v. confide.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magkatiwala, tumiwala English: confide Edit
magkatiwalà, tumiwalà: v. intrust.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magkatiwala, tumiwala English: intrust Edit
tumiwalà, magkatiwalà: v. trust.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tumiwala, magkatiwala English: trust Edit
katiwala: katiwala: steward (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: katiwala English: steward Edit
katiwalà: n. agent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katiwala English: agent Edit
agusil, katiwala, mayordomo: n. bailiff.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: agusil, katiwala, mayordomo English: bailiff Edit
pangulo ng inangpalán; katiwalà: n. foreman.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangulo ng inangpalan, katiwala English: foreman Edit
pinagkakatiwalaan, kátiwalà, katápatang-loob: adj. confident.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pinagkakatiwalaan, katiwala, katapatang-loob English: confident Edit
kinatawan, katiwalà: adj. representative.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kinatawan, katiwala English: representative Edit
mayordomo, katiwalà: n. steward.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mayordomo, katiwala English: steward Edit
kátiwalà, pinagkakatiwalaan: n. trustee.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: katiwala, pinagkakatiwalaan English: trustee Edit
katiwálà, tagá-alágà, tagapág-alágà:
n. guardian, katiwálà, tagá-alágà, tagapág-alágà
LA County MLS 2009
Tagalog: katiwala, tagaalaga, tagapag-alaga English: guardian Edit
abogado, katiwalà, pintakasi: n. attorney.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: abogado, katiwala, pintakasi English: attorney, actor Edit
kinatawan, kahalili, katiwalà: Superoir thinking demonstrated above. Thanks!
Tagalog: kinatawan, kahalili, katiwala English: delegate Edit
kalihim, katápatan, kátiwalà: adj. confidant.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalihim, katapatan, katiwala English: secretary, trust Edit
tiwala: Word: tiwala
English Definition: (noun) trust; faith; hope
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tiwala English: trust, faith, hope Edit
pautang; tiwalà: n. credit.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pautang, tiwala English: credit Edit
paniwalà, tiwalà: n. credence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paniwala, tiwala English: credence Edit
tiwalà, pagpapalagay ng loob; kabuoan ng loob; tapang: n. confidence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tiwala, pagpapalagay ng loob, kabuoan ng loob, tapang English: confidence Edit
tiwalà, pagkakatiwalà: n. reliance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tiwala, pagkakatiwala English: reliance Edit
tiwalà, pagkakatiwalà: n. trust.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tiwala, pagkakatiwala English: trust Edit
tiwala: trust
Tagalog: tiwala English: trust Edit
tiwala, magtiwala: Word: tiwala
Active Verb: magtiwala
English Definition: (verb) to have trust or confidence in someone
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: tiwala, magtiwala English: trust, confidence Edit
tiwala: Do not trust him/her!
Huwag kang tiwala ang kanyang!
Tagalog: tiwala English: trust Edit


Add the English word magkatiwala
Add the Tagalog word magkatiwala

English entries searched: magkatiwala
Tagalog entries searched: magkatiwala, katiwala, tiwala

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.