Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

66623 Entries

Searching for: maglagay

maglagay, magkanâ: v. install.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, magkana English: install Edit
maglagay; humalimhim, mahigâ: v. lay.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, humalimhim, mahiga English: lay Edit
maglagay; maglapag: v. place.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag English: place Edit
maglagay, maglapag: v. put.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag English: put Edit
maglagay, maglapag; lumubog (ang araw): v. set.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag, lumubog English: set Edit
maglagay, maglapag: v. locate.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: maglagay, maglapag English: locate Edit
magtakdâ, maglagay, maghalal: v. appoint.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: magtakda, maglagay, maghalal English: put Edit
maglagay: Lay, put, set, Appoint
Tagalog: maglagay English: install Edit
lagay, kalagayan, tayô; kahón, sisidlan: n. case.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, kahon, sisidlan English: case Edit
lagay, kalagayan: n. category.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: category Edit
lagay, kalagayan, kabagayan: n. condition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, kabagayan English: condition Edit
lagáy: n. location.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay English: location Edit
lagay, kalagayan; tayô, katayuan: n. position.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: position Edit
tayô, lagay: n. posture.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tayo, lagay English: posture Edit
lagay, kalagayan, tayô, katayuan: n. situation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: situation Edit
lagay, kalagayan: n. temperament.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: temperament Edit
lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaan: n. state, people, individual
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan, pamahalaan English: state, people, individual Edit
buhay, lagay, tao: n. being.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buhay, lagay, tao English: being Edit
lagay, lumagay, ilagay: Word: nakalagay
Active Verb: lumagay
Passive Verb: ilagay
English Definition: (verb) to put oneself in a certain condition (verb) to put, to place (something); to lay down something
Examples: 1) Lumagay ka naman sa lugar nya at nang maintindihan mo kung bakit niya nagawa iyon. (You put yourself in his shoes and you will understand why he did it.) 2) Ilagay mo ang libro sa mesa. (Put the book on the table.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lagay, lumagay, ilagay English: put, place, lay down Edit
hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayos: Kudos! What a neat way of thniikng about it.
Tagalog: hanay, lagay, tayo, uri, taas, ayos English: range Edit


Add the English word maglagay
Add the Tagalog word maglagay

English entries searched: maglagay, maglagae, maglaga
Tagalog entries searched: maglagay, lagay

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.