Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: malamang

magsasawa: magsasawa
Tagalog: magsasawa English: amang Edit
ko: am
Tagalog: ko English: am Edit
a ko: me
Tagalog: ako English: me Edit
ako: me
Tagalog: ako English: me Edit
akala ko hold-uper na: me, i
Tagalog: akala ko hold-uper na English: me, i Edit
walang kwenta, walang halaga: wala akong kwenta at walang halaga
Tagalog: walang kwenta, walang halaga English: me Edit
malamang: Synonym: maaring, baka, siguro
Tagalog: malamang English: maybe, perhaps, probably Edit
malamang: most likely, tend to, might be

* your Terms of Use page is not found.
Tagalog: malamang English: tendency Edit
malamang: Perceft shot! Thanks for your post!
Tagalog: malamang English: perhaps, maybe Edit
malamang: malamang hindi
Tagalog: malamang English: Edit
malaman: v. to know
Tagalog: malaman English: know, knew, knows Edit
malamán: a. brawny.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: malaman English: brawny Edit
malamán, matabâ: adj. carneous.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: malaman, mataba English: carneous Edit
malamán: adj. fleshy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: malaman English: fleshy Edit
malaman: Maglaman
Tagalog: malaman English: contain Edit
ginoo, mamà, mang: n. mister.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ginoo, mama, mang English: mister Edit
lamang, manglamang, lamangan: Word: lamang
Active Verb: manglamang
Passive Verb: lamangan
English Definition: (verb) to take advantage of others
Examples: 1) Nais niyang lamangan ang kanyang kapatid sa paghahati ng ari-arian ng kanilang magulang. (He wants to have the advantage over his brother in the partition of their parents' property.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lamang, manglamang, lamangan English: take advantage Edit
lamang: Word: lamang
English Definition: (noun) advantage over others
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lamang English: advantage Edit
higít, lamáng, pakinabang: n. advantage.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: higit, lamang, pakinabang English: advantage Edit
lamang, tangì: adv. alone.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lamang, tangi English: alone Edit
lamang: adv. only.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lamang English: only Edit
lamang: adv. solely.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lamang English: solely Edit
lamang: just
Tagalog: lamang English: just Edit
laman: contents, content, flesh, meat
Tagalog: laman English: contents, content, flesh, meat Edit
laman; karne: n. flesh.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laman, karne English: flesh Edit
sustansia, lamán: n. substance.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: sustansia, laman English: substance Edit
laman: What is the content of that box?
Ano ba ang laman ng iyan kahon?
Empty-walang laman
Tagalog: laman English: content (adj) Edit


Add the English word malamang
Add the Tagalog word malamang

English entries searched: malamang, amang, malaming, mang, aming, malame, malam, ming, ame, am, me
Tagalog entries searched: malamang, malaman, malama, mang, malam, malame, malami, malamo, malamu, lamang, laman, lama, lam, lame, lami, lamo, lamu

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.