Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

70812 Entries

Searching for: n. panahon

pUnImulkx: Short, sweet, to the point, FREE-ecxatly as information should be!
Tagalog: n. panahon, pangyayari, pagkakataon, okasyon English: occasion Edit
panahon: n. era.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: era Edit
panahon: n. epoch.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: epoch Edit
pagkakataon, panahon, dahilan: n. occasion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, panahon, dahilan English: occasion Edit
panahon, tagal, lwat, láon: n. period.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon, tagal, lwat, laon English: period Edit
panahon, kapanahunan: n. season.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon, kapanahunan English: season Edit
laki't kati ng tubig; panahon: n. tide.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: laki't kati ng tubig, panahon English: tide Edit
panahón: n. time.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: time Edit
panahon: n. weather.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panahon English: weather Edit
panahón: time
Tagalog: panahon English: time Edit
panahon: weather
Tagalog: panahon English: weather Edit
panahon: wheather
Tagalog: panahon English: wheather Edit
panahon: season
Tagalog: panahon English: season Edit
pagkakataon, panahon, kapanahunan: n. opportunity.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagkakataon, panahon, kapanahunan English: opportunity Edit
panahon: Panahon:
Time
Season
Weather
Tagalog: panahon English: season Edit
panahon: Araw-Day
Panahon-
Tagalog: panahon English: time Edit
dahon: dahon: leaf; page of a book (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: dahon English: leaf, page Edit
talím; dahon: n. blade.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: talim, dahon English: blade Edit
manginain ng mga. usbong, dahon, ibp: v. browse.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: manginain ng mga. usbong, dahon, ibp English: browse Edit
dahon: n. leaf.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: dahon English: leaf Edit
dahun: leaf
Tagalog: dahun English: leaf Edit


Add the English word n. panahon
Add the Tagalog word n. panahon

English entries searched: n. panahon, panahon
Tagalog entries searched: n. panahon, panahon, nahon, dahon, rahon, lahon, tahon, sahon, hon

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.