Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76184 Entries

Searching for: naglawit

lawit, maglawit, ilawit, naglawit: Word: lawit
Active Verb: maglawit
Passive Verb: ilawit
English Definition: (verb) to dangle; to hang down; to suspend; to dangle (something)
Examples: 1) Maglawit ka ng lubid sa ilalim ng balon. (You hang down a rope in the well.) 2) Ilawit mo ang tali. (Hang down a rope.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lawit, maglawit, ilawit, naglawit English: dangle, hang down, suspend Edit
lawit, lumawit: Word: lawit
Active Verb: lumawit
English Definition: (verb) to dangle; to hang down; to suspend
Examples: Lumawit ang kanyang dila ng sakalin siya ng kanyang kaaway. (His tongue hang out when his foe tried to squeeze his neck.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lawit, lumawit English: dangle, hang down, suspend Edit


Add the English word naglawit
Add the Tagalog word naglawit

English entries searched: naglawit
Tagalog entries searched: naglawit, maglawit, naglawet, lawit, maglawet, lawet

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.