Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

81650 Entries

Searching for: paglalakad

paglalakbay, paglalakad: n. journey.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paglalakbay, paglalakad English: journey Edit
paglalakád, paglalakbay: n. tour.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paglalakad, paglalakbay English: tour Edit
paglalakád, paggalâ: n. wandering.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paglalakad, paggala English: wandering Edit
paglalakbáy, paglalakád: n. Walking
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paglalakbay, paglalakad English: waling Edit
lalakad: will walk
Tagalog: lalakad English: will walk Edit
lákad: walk, destination
Tagalog: lakad English: walk, destination Edit
lakad, maglakad: Word: lakad
Active Verb: maglakad
English Definition: (verb) to walk (not to ride on a vehicle)
Examples: Maglakad na lang tayo. (Let's just take a walk.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, maglakad English: walk Edit
lakad, ilakad: Word: lakad
Passive Verb: ilakad
English Definition: (verb) to peddle, to take care of
Examples: Ilakad mo ang pagtaas ng katungkulan ko sa kaniya. (Have him take care of my promotion.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, ilakad English: peddle, take care of Edit
lakad, makalakad: Word: lakad
Passive Verb: makalakad
English Definition: (verb) to be able to walk
Examples: Nang maputol ang paa niya, hindi na siya makalakad. (When his feet were amputated he could not walk anymore.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, makalakad English: able to walk Edit
lakád: adv. afoot.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakad English: afoot Edit
lakad: n. march.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakad English: march Edit
hakbang, lakad; landas, daan; pases, pahintulot: n. pass.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hakbang, lakad, landas, daan, pases, pahintulot English: pass Edit
lakad, pasyal, galà: n. walk.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lakad, pasyal, gala English: walk Edit
lakad: walk
Tagalog: lakad English: walk Edit
lakad, lumakad: Word: lakad
Active Verb: lumakad
English Definition: (verb) to walk, to leave on a trip, to set out for
Examples: Lumakad ka ng mabilis. (You walk fast.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lakad, lumakad English: walking Edit
lakad: walk
Tagalog: lakad English: walk Edit


Add the English word paglalakad
Add the Tagalog word paglalakad

English entries searched: paglalakad
Tagalog entries searched: paglalakad, lalakad, lakad

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.