Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69896 Entries

Searching for: palagay

palagay: Word: palagay
English Definition: (noun) opinion; idea
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: palagay English: opinion, idea Edit
paratang, palagay: n. attribution.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: paratang, palagay English: attribution Edit
ugalì, asal; palagay: n. behavior.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ugali, asal, palagay English: behavior Edit
handog, palagáy: n. offer.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: handog, palagay English: offer Edit
palagáy, turing: n. proposal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: palagay, turing English: proposal Edit
palagáy, mungkahì: n. proposition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: palagay, mungkahi English: proposition Edit
mungkahì, palagay: n. suggestion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mungkahi, palagay English: suggestion Edit
hinalà, sapantahà; palagay: n. supposition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hinala, sapantaha, palagay English: supposition Edit
marilag, bunyî, magiting: adj. eminent.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gay English: eminent Edit
lagay, kalagayan, tayô; kahón, sisidlan: n. case.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, kahon, sisidlan English: case Edit
lagay, kalagayan: n. category.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: category Edit
lagay, kalagayan, kabagayan: n. condition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, kabagayan English: condition Edit
lagáy: n. location.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay English: location Edit
lagay, kalagayan; tayô, katayuan: n. position.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: position Edit
tayô, lagay: n. posture.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tayo, lagay English: posture Edit
lagay, kalagayan, tayô, katayuan: n. situation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan English: situation Edit
lagay, kalagayan: n. temperament.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan English: temperament Edit
lagay, kalagayan; tayô; katayuan; pámahalaan: n. state, people, individual
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: lagay, kalagayan, tayo, katayuan, pamahalaan English: state, people, individual Edit
buhay, lagay, tao: n. being.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: buhay, lagay, tao English: being Edit
lagay, lumagay, ilagay: Word: nakalagay
Active Verb: lumagay
Passive Verb: ilagay
English Definition: (verb) to put oneself in a certain condition (verb) to put, to place (something); to lay down something
Examples: 1) Lumagay ka naman sa lugar nya at nang maintindihan mo kung bakit niya nagawa iyon. (You put yourself in his shoes and you will understand why he did it.) 2) Ilagay mo ang libro sa mesa. (Put the book on the table.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: lagay, lumagay, ilagay English: put, place, lay down Edit
hanáy; lagay, tayô, urì, taas, ayos: Kudos! What a neat way of thniikng about it.
Tagalog: hanay, lagay, tayo, uri, taas, ayos English: range Edit


Add the English word palagay
Add the Tagalog word palagay

English entries searched: palagay, palagae, palaga
Tagalog entries searched: palagay, gay, lagay

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.