Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76800 Entries

Searching for: pangulong kawal

punò, pangulong kawal: n. chieftain.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, pangulong kawal English: chieftain Edit
kawal: n. private.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kawal English: private Edit
kawal, sundalo: n. soldier.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kawal, sundalo English: soldier Edit
kampon, kabig, kawal; bagay, pinaguusapan, súliranin: n. subject.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kampon, kabig, kawal, bagay, pinaguusapan, suliranin English: subject Edit
mangdidigmà, kawal: n. warrior.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: mangdidigma, kawal English: warrior Edit
kampón, kawal, kabig, sakop, saklaw: n. vassal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kampon, kawal, kabig, sakop, saklaw English: vassal Edit
káwal: soldier, troop, warrior, follower, disiple
Tagalog: kawal English: soldier, troop, warrior, follower, disiple Edit
pangulo: president, leader, head of an organization
Tagalog: pangulo English: president, chairman, leader, head Edit
pangulo, una; malikot, switik: adj. arch.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangulo, una, malikot, switik English: arch Edit
una, pangulo: adj. cardinal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: una, pangulo English: cardinal Edit
pangulo: n. chairman.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangulo English: chairman Edit
pánguluhan, pangulo: n. presidency.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panguluhan, pangulo English: presidency Edit
pangulo: n. president.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangulo English: president Edit
pangulo, panguna: adj. principal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangulo, panguna English: principal Edit
pangúlo, presidénte:
n. president, head, pangúlo, presidénte (Sp, En)
vi. mangúlo, to preside, to take leadership
LA County MLS 2008
Tagalog: pangulo, presidente English: president, head Edit
punò, pangulo: n. chief. The head of a native tribe.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, pangulo English: chief Edit
pú-nò, pinú-nò, pang-úlo, pa-múno, hepe: n. head, chief, boss, punò, pinunò, pamunò, pangulo, hepe (Sp. hefe)
ex: chief of police, pinuno ng pulis
ex: chief justice, punong mahistrado
see also: supreme court, fire department
LA County MLS 2008
Tagalog: puno, pinuno, pangulo, pamuno, hepe English: head, chief, boss Edit
kulong: kulong: confine; imprison (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: kulong English: confine, imprison Edit
kulong, magkulong, ikulong: Word: kulong
Active Verb: magkulong
Passive Verb: ikulong
English Definition: 1) kennel, pen, prison, cage -- KULUNGAN (noun) 2) surrounded, encircled, imprisoned, jailed -- KULONG(adj) 3) to cage, to imprison -- IKULONG, MAGKULONG (verb)
L2 Definition: (syn) haula
Examples: 1) Huwag mong ikulong ang ibon sa haula. (Don't put the bird in the cage.) 2) Magkulong ka sa iyong silid. (Imprison yourself in your room.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: kulong, magkulong, ikulong English: kennel, pen, prison, surrounded, encircled, imprisoned, jailed, cage, imprison Edit
kulong: Insufficient funds.
Kulong pera.
Hindi sapat ang pera.
Tagalog: kulong English: missing Edit
gulong, gumulong, maggulong, igulong: Word: gulong
Active Verb: gumulong, maggulong
Passive Verb: igulong
English Definition: (verb) to roll, to roll something
Examples: 1) Maggulong ka ng gulong sa bubong. (You roll a wheel on the rooftop.) 2) Igulong mo ang gulong sa bubong. (Roll the wheel on the rooftop.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gulong, gumulong, maggulong, igulong English: roll Edit
gúlong, ikot, pihit; rolyo; tálaan: n. roll.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulong, ikot, pihit, rolyo, talaan English: roll Edit
gulóng: n. wheel.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulong English: wheel Edit
gulong: tae
Tagalog: gulong English: wheel Edit
gulong: tire
Tagalog: gulong English: tire Edit
gulong: Gumulong
Maggulong
Igulong
Wheel (n)
Tagalog: gulong English: roll (v) Edit
gulong: Round
Tagalog: gulong English: round Edit
wal: ang sakit naman non
Tagalog: wal English: wops Edit
ulo: n. head
Tagalog: ulo English: head Edit
kulo: kulo: boil (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: kulo English: boil Edit
kulo, magpakulo, pakuluin: Word: kulo
Active Verb: magpakulo
Passive Verb: pakuluin
English Definition: (verb) to boil
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: kulo, magpakulo, pakuluin English: boil Edit
kulô, subó: n. coction.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kulo, subo English: coction Edit
pagbubulâ, kulô, bulwák: n. ebullition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagbubula, kulo, bulwak English: ebullition Edit
bulwak, kulô, silakbo: n. effervescence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bulwak, kulo, silakbo English: effervescences Edit
kulo: boil
Tagalog: kulo English: boil Edit
laga, kulo: Maglaga
Kumulo
To boil water.
Tagalog: laga, kulo English: boil (v) Edit
gulo, magulo, manggulo, guluhin: Word: gulo
Active Verb: manggulo
Passive Verb: guluhin
English Definition: 1) riot, trouble, disorder, confusion (noun) 2) /ma--/ (magulo) unruly, rowdy, disorderly (adj) 3) to create disorder, tumult or confusion (verb)
Examples: 1) Huwag ka nang manggulo sa laro ng mga bata. (Don't you create confusion among kids who are playing.) 2) Guluhin mo ang mga gamit ni Monica. (Put Monica's things in disorder.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: gulo, magulo, manggulo, guluhin English: unruly, rowdy, disorderly, riot, trouble, disorder, confusion, disorder, tumult Edit
pagibík, babalà, gulat, guló: n. alarm.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pagibik, babala, gulat, gulo English: alarm Edit
ingay, kaingáy; guló, kaguló; kahambugan, kayabangan: n. bluster.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ingay, kaingay, gulo, kagulo, kahambugan, kayabangan English: bluster Edit
guló, away, basagulo: n. brabble.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, away, basagulo English: brabble Edit
ingay, hugong, guló, kalog: n. clatter.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ingay, hugong, gulo, kalog English: clatter Edit
ikid; guló: n. coil.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ikid, gulo English: coil Edit
pusok ng kalooban, ligalig, guló, panghihimagsik: n. commotion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pusok ng kalooban, ligalig, gulo, panghihimagsik English: commotion Edit
guló, pagkakasikotsikot: n. complication.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, pagkakasikotsikot English: complication Edit
gulo, kaingay: n. fuss.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, kaingay English: fuss Edit
pangkat, pulutong; káalitan, guló: n. faction.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangkat, pulutong, kaalitan, gulo English: faction Edit
gusot, guló: n. embarrassment.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gusot, gulo English: embarrassment Edit
guló, kaguluhan: n. disorder.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, kaguluhan English: disorder Edit
gulo, pagkatulig, takot, gulat: n. consternation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, pagkatulig, takot, gulat English: consternation Edit
guló, kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos; kalituhan, kahihiyan: n. confusion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, kaguluhan, ligalig, walang ayos, walang tuos, kalituhan, kahihiyan English: confusion Edit
guló, pagkakalaban, pagkakataló; labanán, away: n. conflict.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, pagkakalaban, pagkakatalo, labanan, away English: conflict Edit
guló, kaguluhan: n. imbroglio.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, kaguluhan English: imbroglio Edit
guló, labò, sikot; abala; hirap: n. intricacy.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, labo, sikot, abala, hirap English: intricacy Edit
guló, panghihimagsík: n. mutiny.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, panghihimagsik English: mutiny Edit
gambalà, guló, ligalig: n. perturbation.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gambala, gulo, ligalig English: perturbation Edit
raketa ó panghampas ng bola; guló, kaguló, kaingay: n. racket.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: raketa o panghampas ng bola, gulo, kagulo, kaingay English: racket Edit
panghihimagsik, guló, kagulo, pag-aalsá: n. sedition.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: panghihimagsik, gulo, kagulo, pag-aalsa English: sedition Edit
galaw, kilos; halò, luglog; guló: n. stir.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: galaw, kilos, halo, luglog, gulo English: stir Edit
bagabag, ligalig, gulo: n. trouble.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: bagabag, ligalig, gulo English: trouble Edit
guló, likot, kaguluhan, kalikutan: n. turbulence.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gulo, likot, kaguluhan, kalikutan English: turbulence Edit
kaguló, guló: n. turmoil.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kagulo, gulo English: turmoil Edit
gulo: borderline
Tagalog: gulo English: borderline Edit
ingay, gulo: fuss
Tagalog: ingay, gulo English: fuss Edit
guló, gusot, ligalig: This makes evertyhnig so completely painless.
Tagalog: gulo, gusot, ligalig English: extrication Edit
dakong salasalabat ang landas; kalinlangan, guló: I'm out of league here. Too much brain power on dispaly!
Tagalog: dakong salasalabat ang landas, kalinlangan, gulo English: maze Edit
gulo, away: hassle
Tagalog: gulo, away English: hassle Edit
kágalitan, guló: Nice story, but in my life I'm my own biggest enemy, not pelope around me. How do I deal with my own inner enemy that keeps telling me that I am a failure? If only I could get rid of that annoying voice and find my self-confidence, and if I could also train myself in self-discipline, I would be where I want to be for sure! But I keep boycotting myself
Tagalog: kagalitan, gulo English: brawl Edit
gulo: Ang hindi pagkakasundo sa isa't-isa
Tagalog: gulo English: chaos Edit
kuskos-balungos; kuntil-butil; pasikut-sikot, gulo, kaguluhan, pagkagulo, ligalig: n. ado
Tagalog: kuskos-balungos, kuntil-butil, pasikut-sikot, gulo, kaguluhan, pagkagulo, ligalig English: ado Edit
bugok, bulok, gulo, naguguluhan: verb (used with object), verb (used without object)
1.
to make or become confused.
2.
to make or become rotten, as eggs.
adjective
3.
mentally confused; muddled.
4.
rotten: addle eggs.
Tagalog: bugok, bulok, gulo, naguguluhan English: addle, baffle, befuddle, bewilder, confound, discombobulate, disconcert, fuddle, mix up, muddle, muddy, mystify, perplex, puzzle Edit
kalat, gulo: n. mess.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kalat, gulo English: mess Edit
gulo: Magulo
Tagalog: gulo English: complicated Edit
guló, walang tuos, walang ayos: turmoil
Tagalog: gulo, walang tuos, walang ayos English: turmoil Edit
hulo: origin
Tagalog: hulo English: origin Edit


Add the English word pangulong kawal
Add the Tagalog word pangulong kawal

English entries searched: pangulong kawal, pangulong, kawal
Tagalog entries searched: pangulong kawal, pangulong, kawal, pangulon, pangulo, ngulong kawal, ulong kawal, kulong kawal, gulong kawal, hulong kawal, wulong kawal, ngulong, ulong, kulong, gulong, hulong, wulong, wal, ngulon, ulon, kulon, gulon, hulon, wulon, ngulo, ulo, kulo, gulo, hulo, wulo

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.