Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

79753 Entries

Searching for: pulutong

tGRlgukBlt: Thanks for sharing. What a pleausre to read! ambabangil naman
Tagalog: snuugdirlygq English: pulutong Edit
pangkat, pulutong, iskuwad, kuwadrilya: squad
Tagalog: pangkat, pulutong, iskuwad, kuwadrilya English: squad Edit
pulutong: pulutong: cohort; group; platoon (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: pulutong English: cohort, group, platoon Edit
talì, bahag, pamigkis; pulutong, banda ng músika: n. band.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tali, bahag, pamigkis, pulutong, banda ng musika English: band Edit
angkan, lipì, lahì; pulutong; sekta ó kapisanan ng gayo't gayong pananalig: n. clan.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: angkan, lipi, lahi, pulutong, sekta o kapisanan ng gayo't gayong pananalig English: clan Edit
samahán, kompanyá; kasama, kasabay; katipunan, kapisanan; pulutong, tropa: n. company.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: samahan, kompanya, kasama, kasabay, katipunan, kapisanan, pulutong, tropa English: company Edit
pook, pulutong, bunton, katipunan: n. group.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pook, pulutong, bunton, katipunan English: group Edit
kawan, kaban; pulutong, bunton ng tao, karamihan ng tao: n. flock.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kawan, kaban, pulutong, bunton ng tao, karamihan ng tao English: flock Edit
pangkat, pulutong; káalitan, guló: n. faction.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pangkat, pulutong, kaalitan, gulo English: faction Edit
pulutong, kawan; ang mga taga bapor ó taga sasakyang tubig: n. crew.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pulutong, kawan, ang mga taga bapor o taga sasakyang tubig English: crew Edit
pulutong: n. legion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pulutong English: legion Edit
umpukan, katipunan, pulutong: n. reunion.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: umpukan, katipunan, pulutong English: reunion Edit
pulutong: n. squadron.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pulutong English: squadron Edit
hukbó, pulutong: n. troop.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hukbo, pulutong English: troop Edit
pulutong: n. platoon.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 2009.
Tagalog: pulutong English: platoon Edit
kalaban, kasalungát, salangsang; katapát: adj. opposite.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pulutong English: opposite Edit
pulutong: squadron
Tagalog: pulutong English: squadron Edit
xJjOBmWBqL: Wow, thatÂ’s a rellay clever way of thinking about it!
Tagalog: pulutong English: dqojsuzysqbiwed Edit
pulutong: Crowd
(Source: TusongMatsing)
Example: "Sa labas ay may isang pulutong na taong nagtitipon at nasilip ko sa bintana na sa loob ay mayroon ding nagtitiong mga tao, karamiha'y lalaking palakad-lakad."
(Source: Kangkong 1896 by Ceres S.C. Alabado)
Tagalog: pulutong English: crowd Edit
pOIBizPcAcHYSP: If you claim that the sentences from the dciaiontry are yours, then, yes, it is plagiarism. However, if you attribute it properly, then it is not. If, say, you write, According to Webster, the definition of ______ is _________ .. then you are giving credit to something else, and that is NOT plagiarism.
Tagalog: pulutong English: escuyfydezr Edit
pulutong: n. colony.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: pulutong English: colony Edit
kumpol, pilíng; kawan, kában; pulutong, bunton: scrive:ho provato con i jpg di una 5dmk2, 1dmk2, 40d e d30, ma non li legge da nessuna macchina. I file sono jpg non ritoccati. Evenedtimente vuole i raw.
Tagalog: kumpol, piling, kawan, kaban, pulutong, bunton English: cluster Edit
puluto: group of-...
Tagalog: puluto English: group Edit


Add the English word pulutong
Add the Tagalog word pulutong

English entries searched: pulutong
Tagalog entries searched: pulutong, puluton, puluto

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.