Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

76181 Entries

Searching for: punong-himpilan

himpíl-an, estasyón:
n. base, station, camp, bus stop, himpilan, estasyón (Sp. estacion),
n. headquarters, himpilan, punong-himpilan, punong tanggapan
LA County MLS 2008
Tagalog: himpilan, punong-himpilan, estasyon English: base, station, headquarters, camp, bus stop Edit
himpilan, kuwartel: headquater
Tagalog: himpilan, kuwartel English: headquater Edit
himpilan: himpilan: camp (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: himpilan English: camp Edit
hantungan, himpilan: n. station.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hantungan, himpilan English: station Edit
lundúyan, himpílan:
n. center, center of activity or trade, principal point, headquarters
LA County MLS 2008
Tagalog: lunduyan, himpilan English: center, headquarters Edit
himpilan: station
Tagalog: himpilan English: station Edit
púno: n. A tree, or the trunk of a tree.
Tagalog: puno English: tree, trunk, tree trunk Edit
puno: puno: chief; full; full of; root (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: puno English: chief, full, root Edit
puno: Word: puno
English Definition: (noun) head man
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: puno English: head Edit
puno: Word: puno
English Definition: (adj) full; filled
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: puno English: full, filled Edit
punò (ng kahoy): n. bole.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno English: bole Edit
kapitan, punò: n. captain.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kapitan, puno English: captain Edit
punò, pangulong kawal: n. chieftain.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, pangulong kawal English: chieftain Edit
tagapamahalà, punò: n. comptroller.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tagapamahala, puno English: comptroller Edit
kahoy, punò (ng kahoy): n. log.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kahoy, puno English: log Edit
punò, mariskal: n. marshal.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, mariskal English: marshal Edit
tagapamahalà, punò: n. mayor.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tagapamahala, puno English: mayor Edit
harì, punò: n. monarch.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: hari, puno English: monarch Edit
punò: n. official.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno English: official Edit
punô, buô, lubós: adj. plenary.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, buo, lubos English: plenary Edit
punô, busóg: adj. replete.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, busog English: replete Edit
punò [ng pananím]: n. stak.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno English: stak Edit
punò (ng kahoy); tangkay; kahoy; mga hayop; nakataan: n. stock.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, tangkay, kahoy, mga hayop, nakataan English: stock Edit
punò [ng kahoy], beha, upos: n. stub.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, beha, upos English: stub Edit
punò [ng kahoy]; tangkay: n. stump.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, tangkay English: stump Edit
punò: n. superior.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno English: superior Edit
punò (ng pananím); baúl, kaban: n. trunk.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, baul, kaban English: trunk Edit
punô, punu-ín: adj. full, punô
passive v. filled, punô, napunô
active v. to fill, punu-ín
LA County MLS 2008
Tagalog: puno, punuin English: full, filled Edit
pamunú-an, pamúnò, púnò, mamúnò:
n. leadership, pamunú-an
n. head, chief, leader, púnò, pamú-nò
vt. to lead, mamúnò
LA County MLS 2008
Tagalog: pamunuan, pamuno, puno, mamuno English: leadership, leader, head, lead Edit
n. tagapaguna, puno, lider, patnugot, direktor: leader
Tagalog: n. tagapaguna, puno, lider, patnugot, direktor English: leader Edit
punò, pangulo: n. chief. The head of a native tribe.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: puno, pangulo English: chief Edit
punò, pinúnò, opisyál: n. head, chief, punò
n. officer, official (person), pinunò, opisyál (Sp) - A public official / officer is a servant of their master the sovereign Philippino people. This comes from the Master and servant relationship. See: Black's Law Dictionary
adj. official, opisyál (Sp)
LA County MLS 2008
Tagalog: puno, pinuno, opisyal English: official, officer Edit
pú-nò, pinú-nò, pang-úlo, pa-múno, hepe: n. head, chief, boss, punò, pinunò, pamunò, pangulo, hepe (Sp. hefe)
ex: chief of police, pinuno ng pulis
ex: chief justice, punong mahistrado
see also: supreme court, fire department
LA County MLS 2008
Tagalog: puno, pinuno, pangulo, pamuno, hepe English: head, chief, boss Edit
puno: crowded, jam packed, full
Tagalog: puno English: crowded, jam packed, full Edit
puno: tree
Tagalog: puno English: tree Edit
himpil: Word: himpil
English Definition: (noun) stopping to rest or stay; station, headquarters
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: himpil English: stopping to rest, stay, station, headquarters Edit
himpil: (noun) - stop; parking
(Source: Tag-Eng dictionary, Carl R. Galvez Rubino)

Example:
"Napadaan ako sa malaking bahay - ganyan kung tawagin namin ang tahanan ng Kastila sapagkat 'yon ang pinakamalaki sa bayan, sunod sa kumbento - nang narinig kong nanggaling sa isang quiles na nakahimpil sa tapat dito, and dumadagundong na tinig ni Don Felibeng nagmumura."
(Source: Kangkong 1896, by Ceres S.C. Alabado)
Tagalog: himpil English: stop Edit


Add the English word punong-himpilan
Add the Tagalog word punong-himpilan

English entries searched: punong-himpilan, punong, himpilan
Tagalog entries searched: punong-himpilan, punong, himpilan, punon, puno, punong-himpil, punong-himpila, punong-himpile, punong-himpili, punong-himpilo, punong-himpilu, himpil, himpila, himpile, himpili, himpilo, himpilu, punong-himpel, himpel

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.