Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

74598 Entries

Searching for: twist

pulupot, magpulupot, ipulupot: Word: pulupot
Active Verb: magpulupot
Passive Verb: ipulupot
English Definition: (verb) to twist around or to wind around something
Examples: 1) Magpulupot ka ng basang damit. (You twist the wet clothes.) 2) Ipulupot mo ang basang pantalon. (Twist the wet pair of pants.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pulupot, magpulupot, ipulupot English: twist, wind Edit
pilipit, pumilipit, pilipitin: Word: pilipit
Active Verb: pumilipit
Passive Verb: pilipitin
English Definition: (verb) to twist
Examples: 1) Pumilipit siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. (He twisted because of severe stomach pain.) 2) Pilipitin mo ang basang kumot. (Twist the wet bedsheet.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pilipit, pumilipit, pilipitin English: twist, coil Edit
pilipit, magpilipit, ipilipit: Word: pilipit
Active Verb: magpilipit
Passive Verb: ipilipit
English Definition: (verb) to coil; to twist (something)
Examples: 1) Magpilipit ka ng basang labada. (You twist the wet laundry.) 2) Ipilipit mo ang iyong ulo sa kanan. (Twist your head to the right.)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: pilipit, magpilipit, ipilipit English: coil, twist Edit
tirintas, pilí, pilipít: n. twist.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tirintas, pili, pilipit English: twist Edit
tirintasín, pilihín, pilipitin: v. twist.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: tirintasin, pilihin, pilipitin English: twist Edit


Add the English word twist
Add the Tagalog word twist

English entries searched: twist
Tagalog entries searched: twist, twest

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.