Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

69896 Entries

Searching for: usa

CEBUANO: Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na
leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay
nagpapadausdos siya paibaba.

Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon
ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at
kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga.

"Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa
pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na
maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga.

Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa.

"Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain
ang pagtulog ko," sabi ng leon.

"Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, "
sagot ng daga.

Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa
kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno.
Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli
sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan.

Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa
lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama
ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na
nakawala sa lambat.

"Utang ko sa iyo ang aking buhay," laking pasasalamat na sabi ng leon sa
kaibigang daga.

Tagalog: bisaya English: usa Edit
usa: usa: deer (from Armando A.B. Regala www.geocities.com/Athens/Academy/4059/diction.html)
Tagalog: usa English: deer Edit
usá: n. deer.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: usa English: deer Edit
usá: n. stag.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: usa English: stag Edit
usá: n. venison.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: usa English: venison Edit
usa: n. male deer
Tagalog: usa English: deer Edit
usa: dol
Tagalog: usa English: dol Edit
usa: usa
Tagalog: usa English: Edit


Add the English word usa
Add the Tagalog word usa

English entries searched: usa
Tagalog entries searched: usa

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.