Tagalog English Dictionary

Search

Random Word

Add Word

Enter a Tagalog or English word.

70812 Entries

Searching for: visaya

Visayas: Presentday:
The Visayas consist of three regions. Western Visayas consists of the islands of Panay and the western half of Negros. Central Visayas includes the islands of Cebu and Bohol, and the eastern half of Negros. Eastern Visayas consists of the islands of Leyte and Samar.
Etymology:
from Sanskrit Vijaya meaning excellence or victory. Probably named after Sri Vijaya.
Tagalog: visayas, visaya, pulo, isla English: visayas, visaya, island Edit
visaya: delicious
Tagalog: visaya English: delicious Edit
bisaya: ang leon at daga
Tagalog: bisaya English: Edit
CEBUANO: Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na
leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay
nagpapadausdos siya paibaba.

Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon
ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at
kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga.

"Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa
pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na
maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin" sabi ng daga.

Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa.

"Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain
ang pagtulog ko," sabi ng leon.

"Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo, "
sagot ng daga.

Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa
kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno.
Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli
sa loob ng lambat na ginawang bitag ng mga nangagaso sa kagubatan.

Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa
lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama
ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na
nakawala sa lambat.

"Utang ko sa iyo ang aking buhay," laking pasasalamat na sabi ng leon sa
kaibigang daga.

Tagalog: bisaya English: usa Edit
visaya: redeculous
Tagalog: visaya English: redeculous Edit


Add the English word visaya
Add the Tagalog word visaya

English entries searched: visaya
Tagalog entries searched: visaya

Enter text that you would like dictionary links to.Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.