Tagalog English Dictionary

 

Search

Random Word

Add Word

kai'lan: when
Tagalog: kailan English: when Edit
kailan: when
Tagalog: kailan English: when Edit
kailán: When.
Example:kailan ba talaga kita makikita?
Tagalog: kailan English: nag kita na tayo sa personal Edit
kaila, magkaila, ikaila: Word: kaila
Active Verb: magkaila
Passive Verb: ikaila
English Definition: (verb) to deny, to profess ignorance of
Examples: 1) Huwag kang magkaila na ikaw ay may asawa na. (Don't deny that you are already married.) 2) Ikaila mo kaya na ikaw ay hindi na binata? (Will you deny that you are no longer a bachelor?)
Source: http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/
Tagalog: kaila, magkaila, ikaila English: deny, profess ignorance of Edit
kailâ, tanggí, tatwâ: n. negative.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: kaila, tanggi, tatwa English: negative Edit
ilan: adj. several.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ilan English: several Edit
ilan, kaontî: adj. some.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ilan, kaonti English: some Edit
ilan; marami: adj. sundry.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: ilan, marami English: sundry Edit
ilán: how many, several, some, few
Tagalog: ilan English: how many, several, some, few Edit
ilan: ilan
Tagalog: ilan English: ilan Edit
Copyright (C) 2019 Matthew Blake. All Rights Reserved.