Tagalog English Dictionary

 

Search

Random Word

Add Word

gayon, sa gayon, kayâ; anopa't: adv. so.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gayon, sa gayon, kaya, anopa't English: so Edit
gayon, ganyan: pron. such.
Source: http://www.gutenberg.org/etext/20738
Originally published in 1915.
Tagalog: gayon, ganyan English: such Edit
gayón: like that, so, in that manner
Tagalog: gayon English: like, so, manner, furthermore Edit
iyong: thoose
Tagalog: iyong English: thoose Edit
h0mE9JYOThB1: An ineiellgtnt answer - no BS - which makes a pleasant change
Tagalog: yung English: the Edit
iyong: Iyan
Iyon
Ikaw, ka, sayo, kayo
mo, inyo, iyong
Tagalog: iyong English: that, you, your Edit
Copyright (C) 2020 Matthew Blake. All Rights Reserved.